Välkommen till Vilhelmina Övre Allmänningsskog!

EXAMENSARBETEN - Under 2018 hade vi två jägmästarstudenter som genomförde sina examensarbeten hos oss på Allmänningen. Vi har tidigare publicerat den ena uppsatsen, "Målkonflikter och styrning i fjällnära skog", och nu har det andra examensarbetet, "Natur- och kulturvärden kopplade till flottningsleder - kartläggning av flottningsmiljön kring Njakafjäll" publicerats, läs mer!

PROJEKTET KULTSJÖDALEN - Nyhetsbrevet för 2019 finns nu att läsa här

NYHET! Nu kan småviltsjaktkorten (dygnskort) köpas online! https://www.natureit.se/sv/buy/hunting

 P1010738