FISKEKORT, ALLMÄNNINGSSKOGEN 1:1, fr.o.m. 2021-01-01

 

 SPORTFISKEKORT

 • 1 dygn                                                                                   80 kr
 • 3 dygn                                                                                   200 kr
 • 7 dygn                                                                                   300 kr
 • Årskort (personligt)                                                             600 kr

Fångstregler sportfiskekort:

Minimått; öring 30 cm, röding 20 cm. Maxuttag 5 fiskar/dygn.

 Dygnskort = från angivet datum och klockslag. Årskort = 1/1 – 31/12.

 

BOENDE INOM ALLMÄNNINGSOMRÅDET* 

 • Årskort (inkl. 3 nät + krok)                                           230 kr
 • Tillägg en familjemedlem                                               75 kr

 *Byar med skältal i Allmänningen

 

DELÄGARE 

 • Årskort (inkl. 10 st nät + krok)                                    50 kr
 • En familjemedlem ingår.

  

Allmänna bestämmelser

 • Fiskekort är en personlig handling och kan ej överlåtas.
 • Fiskekortsinnehavaren äger rätt att fiska inom Vilhelmina Övre Allmänningsskogs tillhörande vatten, med undantag av Bergsjöns KFO och Bielite-Gaskelite KFO.
 • Barn under 16 år i sällskap med kortinnehavaren ingår i fiskekortet.
 • Med sportfiske avses fiske med handhållet met-, flug-, haspel- eller spinnspö samt släplina med högst 3 st flugor.
 • Inom Njakafjällets och Krutåns fritidsområden gäller allmänt nätförbud hela året. I vissa andra sjöar råder nätförbud under olika tider som skydd för fiskens lek.
 • Generellt fiskeförbud råder i allt strömmande vatten fr.o.m. 15 sept t.o.m. 15 okt.