JAKTKORT SMÅVILT, ALLMÄNNINGSSKOGEN 1:1, 2021

 

Jakttid: 27 sept - 30 juni 

  • 1dygn                                                                                            300 kr
  • 7dygn                                                                                         1 400 kr
  • Delårsjaktkort (endast svenska medborgare)                             1 500 kr

Björnjakt ingår ej!

 Korten kan köpas på https://www.natureit.se/sv/buy/hunting fr.o.m. 27:e september.

Allmänna bestämmelser

Statligt jaktkort krävs. http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

Villebråd enligt jakttabell.

Max 3 skogsfåglar/dygn.

Samråd med berört älgjaktlag skall ske före jaktens början under tillåten älgjaktstid. Kontaktuppgifter finns hos våra kortåterförsäljare samt på Allmänningskontoret.

Jaktkarta Dikanäs

Jaktkarta Stalon

 

 

Jakträttsbevis/årskort delägare och inom orten boende.